Гэмшлийн үйлс

Гэмшлийн үйлс

5 ѳдөр

Гэмшил бол бид Христийг Аврагч Эзэнээ гэдгийг таньж мэдэхийн тулд хийдэг чухал үйлдлүүдийн маань нэг билээ. Гэмшил бол бидний үйлдэл бөгөөд уучлал бол бидний төлөөх Бурханы төгс хайраас гарч буй хариу үйлдэл юм. Та энэхүү 5 өдрийн уншлагын төлөвлөгөөгөөр, Христтэй хамт алхах үед гэмшил бидэнд ямар чухал болохыг ойлгоход тань тус болох, товч чимээгүй цагийн материал болон өдөр бүрийн Библийн уншлагыг хүлээн авах болно. Илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл www.finds.life.church хаягаар орж үзнэ үү!

Нийтлэгч

Энэхүү төлөвлөгөөг бэлтгэн гаргасан Life.Church-д талархал илэрхийлье. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаар орж авна уу: www.life.church

Нийтлэгчийн талаар

750000 гаруй уншиж дуусгасан