Библийг хамтдаа уншицгаая (12-р сар)

Библийг хамтдаа уншицгаая (12-р сар)

31 өдөр

12 хэсэг судлалын 12 дахь хэсэг болох энэхүү уншлагын төлөвлөгөө нь хүмүүс хамтдаа 365 хоногт Библийг бүтэн уншиж дуусгахад зориулагдсан юм. Сар бүр шинэ хэсгийг эхлэхдээ бусдыг нэгдэхийг уриалаарай. Энэ цуврал нь аудио Библитэй хоршин ажилладаг бөгөөд өдөрт 20 хүрэхгүй минутыг зарцуулахад хангалттай! Хэсэг бүрд Хуучин ба Шинэ гэрээ, Дуулал номын бүлгүүд багтсан байх болно. 12 дахь хэсэгт Исаиа, Мика, 1 Петр, 2 Петр, 1 Иохан, 2 Иохан, 3 Иохан болон Иуда номууд багтжээ.

Нийтлэгч

Энэхүү төлөвлөгөөг бэлтгэн гаргасан Life.Church-д талархал илэрхийлье. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаар орж авна уу: www.life.church

Нийтлэгчийн талаар

75000 гаруй уншиж дуусгасан