Римјаните 8:28

Римјаните 8:28 MNT

Знаеме дека се што се случува, Бог ќе го насочи така што да испадне на добро за оние што Го сакаат Бога и што се од Него повикани за свети цели.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Сподели

Бесплатни планови за читање и побожни текстови поврзани со Римјаните 8:28