Јован 16:24

Јован 16:24 MNT

Досега не сте побарале ништо во Мое име. Барајте и ќе добиете, за да бидете наполно среќни.“
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Сподели