Јаков 1:19

Јаков 1:19 MNT

Драги мои пријатели: повеќе слушајте, а помалку зборувајте и воздржувајте се од гневење.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Сподели