Галатјаните 5:1

Галатјаните 5:1 MNT

Значи, ние сме слободни! Христос не ослободи. Држете се цврсто до таа слобода и не дозволувајте повторно да ви го стават јаремот на ропството, односно Мојсеевиот Закон.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Сподели