Наум 1
MK1990

Наум 1

1
Божјата величественост против Асирија.
1Пророштвото за Ниневија; книга за видението на Наума од Елкос.
2Господ е Бог ревнив и одмаздник; одмазник е Господ и страшен во Својот гнев: Господ им се одмаздува на непријателите Свои; не ги поштедува ни противниците Свои.
3Господ е долготрпелив и голема е силата Негова, така што не остава никого без казна; патот Господов е во виор и бура, а облаците се прав од под нозете Негови.
4Ќе му се закани ли на морето, и тоа пресушува, и сите реки пресушуваат: овенува Васан и Кармил, и свенува цветот на Ливан.
5Горите се тресат пред Него, и ридовите се топат, земјата потреперува пред лицето Негово, и вселената и сѐ што живее во неа.
6Кој може да устои против Него? И кој може да го издржи пламенот од гневот Негов? Гневот Негов се излива како оган; карпи се распаѓаат пред Него.
7Добар е Господ; Он е прибежиште во жалосен ден. Он ги познава оние, што се надеваат на Него.
8Но со силна поплава, што сѐ потопува, ќе ја уништи Ниневија до темели и мрак ќе ги обземе непријателите Негови.
9Што сте намислиле против Господа? Он ќе стави крај на сѐ, и неволите веќе нема да се повторат,
10зашто, иако сплетени како трње и како од вино пијани, тие ќе бидат наполно проголтани, како сува слама.
11Од тебе произлезе оној, што смисли зло против Господа, и кој подготви нечесен заговор.
12Вака вели Господ: »Макар што се безопасни и многубројни, тие ќе бидат исклани и ќе исчезнат; а тебе, иако те измачував, нема веќе да те измачувам.
13И сега ќе го скршам јаремот негов, кој лежи врз тебе, и ќе ги раскинам оковите твои.«
14А за тебе, Асире, Господ определи: нема да продолжи родот твој; од домот на твојот бог ќе ги истребам идолите резани и лиени; во него ќе ти направам гроб кога ќе бидеш презрен.
15Ете, по горите се стапките на благовесникот, кој најавува мир: празнувај ги, Јудејо, твоите празници, извршувај ги заветите свои, зашто преку тебе нема веќе да минува нечестивиот; тој е наполно уништен.

© Библиско Здружение на Р. Македонија 1990, 2017
© Bible Society of the Republic of Macedonia 1990, 2017

Дознај повеќе за Свето Писмо (Гаврилова) 1990