Лука 4:31

Лука 4:31 MK2006D

И слезе во Капернаум, во градот Галилејски, и ги поучуваше во саботни­те денови.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели