Исаија 61:10

Исаија 61:10 MK2006D

Многу ќе се радувам во Господ, ду­шата моја ќе се развесели во мојот Бог: зашто Тој ме облече во спасителна облека, ми облече облека на правда, ка­ко на младоженец ми стави венец и ка­ко невеста со накит ме украси.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели