Второзаконие 3:9

Второзаконие 3:9 MK2006D

Сидончаните го викаат Ермон Си­рјон, а Аморејците го нарекуваат Се­нир.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели