2 Петар 1:7

2 Петар 1:7 MK2006D

кон побожноста братољубивост, кон братољубивоста љубов.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели