2 Петар 1:4

2 Петар 1:4 MK2006D

преку кои ни се дарувани многу го­леми и драгоцени ветувања, та преку нив да станете учесници во Божјата природа ако се оддалечите од гнилежот на овој свет
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели