2 Петар 1:14

2 Петар 1:14 MK2006D

бидејќи знам дека наскоро ќе го оставам моето тело, како што Господ наш, Исус Христос, ми откри.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели