2 Петар 1:12

2 Петар 1:12 MK2006D

Поради тоа секогаш ќе се трудам да ви ги напоменувам овие работи, иако ги знаете, и утврдени сте во сегашната вистина.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели