Mato 1

1
Jėzaus kilmė
(Lk 3,23-38)
1Jėzaus Kristaus, sūnaus Dovydo, sūnaus Abraomo, kilmės knyga.
2Abraomui gimė Izaokas,
Izaokui gimė Jokūbas,
Jokūbui gimė Judas ir jo broliai.
3Judui gimė Faras#1,3 ST – Perecas. ir Zara#1,3 ST – Zerachas. iš Tamaros,
Farui gimė Esromas#1,3 ST – Hecronas.,
Esromui gimė Aramas.
4Aramui gimė Aminadabas,
Aminadabui gimė Naasonas#1,4 ST – Nachšonas.,
Naasonui gimė Salmonas#1,4 ST – Salma, Lk 3,32 – Sala..
5Salmonui gimė Boazas iš Rahabos,
Boazui gimė Jobedas iš Rūtos,
Jobedui gimė Jesė.
6Jesei gimė karalius Dovydas.
Dovydui gimė Saliamonas iš Ūrijos žmonos.
7Saliamonui gimė Roboamas#1,7 ST – Rehabeamas.,
Roboamui gimė Abija,
Abijai gimė Asa.
8Asai gimė Juozapatas;
Juozapatui gimė Joramas#1,8 ST – Jehoramas.,
Joramui gimė Ozijas#1,8 ST – Uzijas..
9Ozijui gimė Joatamas#1,9 ST – Jotamas.,
Joatamui gimė Achazas#1,9 ST – Ahazas.,
Achazui gimė Ezekijas.
10Ezekijui gimė Manasas,
Manasui gimė Amonas,
Amonui gimė Jozijas#1,10 ST – Jošijas.
11Jozijui gimė Jechonijas#1,11 Lk 3,27 – Neris. ir jo broliai #2 Kar 24,14-15; 2 Met 36,10; Jer 27,20ištrėmimo į Babiloną laikais.
12Po ištrėmimo į Babiloną Jechonijui gimė Salatielis#1,12 ST – Šaltielis.,
Salatieliui gimė Zorobabelis#1,12 ST – Zerubabelis..
13Zorobabeliui gimė Abijudas,
Abijudui gimė Eliakimas,
Eliakimui gimė Azoras#1,13 ST – Ahitubas..
14Azorui gimė Sadokas,
Sadokui gimė Achimas,
Achimui gimė Elijudas.
15Elijudui gimė Eleazaras,
Eleazarui gimė Matanas,
Matanui gimė Jokūbas.
16Jokūbui gimė Juozapas – vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi.
17Taigi nuo Abraomo iki Dovydo iš viso keturiolika kartų̃, nuo Dovydo iki ištrėmimo į Babiloną – keturiolika kartų̃ ir nuo ištrėmimo į Babiloną iki Kristaus – keturiolika kartų̃.
Jėzaus gimimas
(Lk 1,26-38; 2,1-7)
18Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina #Lk 1,27Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. 19Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. 20Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. 21Ji pagimdys sūnų, kuriam #Lk 1,31tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. 22Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą:
23 # Iz 7,14 Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų,
ir jis vadinsis Emanuelis,
o tai reiškia: #Iz 8,10„Dievas su mumis“. 24Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. 25Jis negyveno su ja kaip vyras, iki ji pagimdė sūnų, ir #Lk 2,21jis pavadino jį Jėzumi.

Šiuo metu pasirinkta:

Mato 1: LBD

Paryškinti

Dalintis

Kopijuoti

None

Norite, kad paryškinimai būtų įrašyti visuose jūsų įrenginiuose? Prisijunkite arba registruokitės

„YouVersion“ naudoja slapukus, kad suasmenintų jūsų patyrimą. Naršydami mūsų internetinėje svetainėje, sutinkate su slapukų naudojimu, kaip tai yra aprašyta mūsų Privatumo politikoje