Evanghelu pi dupi Luka 2013 (ARUM)

Armãneashti/Arumanisht [Aromanian]

Leggi questa versione: Evanghelu pi dupi Luka 2013Bibbia Audio: Evanghelu pi dupi Luka 2013

Shënim 

Përkthimi në arumanisht i “Ungjilli sipas Lukës” është bërë sipas “Dhiatës së Re” botuar nga Shoqëria Biblike e Shqipërisë, viti 2007. 

Për të realizuar përkthimin është punuar me alfabetin e shqipes duke e kombinuar pak me atë latin. \ip Kjo është bërë për t'i ardhur në ndihmë lexuesve arëmën shqipëtarë e më gjërë. E ndjej të nevojshme të sqaroj se dy tinguj disi të veçantë të kësaj 

gjuhe janë realizuar me kombinime si më poshtë: 

1. hjij - bir. Me “hj” në vend të tingullit midis “h” dhe “j” Psh: hjirru - pe 

2. ômënj – njerëz. Me “ô” në vend të tingullit midis “o” dhe “a” që është 

“o” hundore. Psh. aô-këtu; di-unôrë – menjëherë, etj 

Shkronjat e tjera përkojnë si në të shkruar edhe në shqiptim. 

Lefteri Gjoshe 

© Shoqëria Biblike 2013

About the Aromanian Gospel

Aromanian is a language used by pastoral people scattered throughout the Balkans but especially in northern Greece, southern Albania, the Republic of Macedonia, Bulgaria and Romania. It is descended from Latin and is related to Romanian. It is also sometimes called Vlach and historically was known as Macedo-Romanian.  

The first book of the Bible to be translated into Aromanian was "Vangheilu al Mattheu" (Gospel of Matthew), which was translated by Lazãr Demetrius, a school teacher in Monastir (today's Bitola), in the Republic of Macedonia. It was published in Bucharest in 1889 and used Romanian style orthography in Latin script.

This Gospel of Luke was translated by Lefteri Gjishe into Aromanian as spoken in Albania, known as "arumanisht" in shqip (Albanian). This Gospel was published in 2013 by Shoqëria Biblike (Interconfessional Bible Society of Albania), and uses Albanian style orthography in Latin script.

© Interconfessional Bible Society of Albania 2013

Editore

Interconfessional Bible Society of Albania

Altre versioni di Questo Editore

Bibla Shqip "Së bashku" 2020Bibla Shqip 2018 "Së bashku"Dhiata e Re Gegnisht Konstandin Kristoforidhi 1872Dhiata e Re në GegnishtDhjata e Re 1827Evanghelu pi dupi Luka 2013Libra të Dhiatës së Vjetër të përkthyera në dialektin tosk nga Konstandin Kristoforidhi në 1884 (transliterim nga gërmat greke në latine)Psalmet Gegërisht - Konstandin Kristoforidhi 1872Psalmet Toskërisht Konstandin Kristoforidhi 1868

Versioni disponibili

Versioni complessive:2,823
Lingue complessive:1,879

Rendila la tua Bibbia

Evidenzia o creare un Segnalibro per i tuoi versetti preferiti, crea Immagini Versetto da condividere, e allega Note pubbliche o private ai passi della Bibbia.

Crea il Tuo Account Gratuito

Piani di Lettura e Devozionali Gratuiti

I Piani di Lettura ti aiutano a coinvolgerti con la Parola di Dio ogni giorno, un po' alla volta.

Visualizzare tutti i Piani

Scarica l'App Bibbia gratuita.

Decine di milioni di persone stanno usando l'App Bibbia per rendere la Parola di Dio parte della loro vita quotidiana. Scarica l'app gratuita e accedi ai tuoi segnalibri, note e piani di lettura ovunque. Avrai a disposizione centinaia di versioni, alcune con audio, sul tuo dispositivo mobile.

Ti incoraggiamo e ti sfidiamo a cercare intimità con Dio ogni giorno.


YouVersion utilizza i cookie per personalizzare la tua esperienza. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie come descritto nella nostra Privacy Policy.