Márk Evangéliuma

Áhítat

Olvasd el: Márk 1:1–20 

IMÁK: Márk 1:7–8

„Mindenkinek ezt hirdette: „Jön majd valaki, aki sokkal hatalmasabb nálam. Még arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak, mint a szolgája, és a saruját levegyem a lábáról. Én csak vízbe merítelek be, de ő a Szent Szellembe fog bemeríteni titeket.”

Bemerítő Jánosnak fontos elhívása volt: az volt a feladata, hogy hirdesse a megtérést mindazoknak, akik hajlandóak végighallgatni, mert Jézus, a Messiás, közeledik. Ez nem volt egy egyszerű elhívás: szokatlan ruhában, szokatlan szokásokkal hirdette János ezt a nem mindennapi üzenetet: térjetek meg és merítkezzetek be. János tudta, hogy Jézus már úton van.

János azzal is tisztában volt, miért jön Jézus, ugyanis ismerte az Írásokat és azok Jézusra mutattak. Míg ő vízzel keresztelt, Jézus egy még nagyobb ajándékkal érkezett: a Szent Szellemmel. János kikiáltotta Jézus isteni mivoltát. Jézust is János merítette be, ami bizonyította Jézus alázatát és céltudatosságát.

Márk evangéliuma újra és újra felteszi – és meg is válaszolja – a kérdést: „Kicsoda Jézus?” Az első választ Jánosnak köszönhetjük, aki még azelőtt ismerte fel Krisztus isteni mivoltát és hatalmát, mielőtt bármilyen csodát véghezvitt volna.

Uram, köszönöm hűséges szolgádat, Jánost. Imádkozom azért, hogy én is ugyanazzal az elkötelezettséggel és hűséggel tudjam hirdetni, hogy ki vagy Te, amellyel János tette. Ámen.