Ljubav i brak

Ljubav i brak

5 dana

Usmjeravajući se na svoj brak u kontekstu Pisma, dajemo Bogu priliku da nam otkrije nove spoznaje o odnosu sa supružnikom i ojača vezu s njim. Plan čitanja "Ljubav i brak" se usredotočuje na odlomke Pisma i svakodonevne kratke crtice da pokrene raspravu i molitvu sa supružnikom. Ovaj petodnevni plan je kratkotrajna obveza koja ti pomaže da ulažeš u doživotni odnos.

Izdavač

Zahvaljujemo LifeChurch.tv za omogućavanje plana čitanja Ljubav & brak. Za dodatne informacije o LifeChurch.tv, idi na: http://www.lifechurch.tv

O izdavaču

Preko 750000 dovršenih planova