Brige

Brige

7 Dana

Naši životi tako lako mogu biti obuzeti brigama i strahom od nepoznatog. Ali Bog nam je dao Duha hrabrosti, ne straha i briga. Ovaj sedmodnevni plan će ti pomoći da se Bogu obratiš u svakoj situaciji. Konačni kraj strepnji je taj da svoje povjerenje prepustiš Bogu.

Izdavač

O izdavaču

Preko 750000 dovršenih planova