Željezo se željezom oštri: Life-to-Life® Mentorstvo u Starom zavjetu

Dan 3 od 5 • Današnje čitanje

Nadahnut

Dan 3: Naomi i Ruta Kao što je Bog koristio Mojsija da podigne budućeg vođu Svog naroda, tako je Bog koristio i Naomi da se pridruži svojoj snahi Ruti u veoma krhkom i ranjivom razdoblju njenog života.   O njihovoj priči čitamo u četvrtom poglavlju knjige o Ruti. Radnja se događa u razdoblju Sudaca nakon što su Hebreji zauzeli obećanu zemlju, ali prije nego li su okrunili svog prvog kralja. Glad u zemlji je natjerala Elimeleka, njegovu ženu Naomi i njoihova dva sina da se presele iz Betlehema u Moab.Nedugo nakon što su otišli zadesila ih je tragedija kad je Elimelek preminuo.. Naomina dva sina su se oženila Moapskim ženama kada ih je pogodila nova tragedija te su oba sina umrla. Jedna od žena je ostala u Moabu, dok je druga, Ruta, slijedila svoju svekrvu natrag u Betlehem. Ruta, stranjkinja u Judi, zemlji svoga muža, je ostala blizu Naomi koja joj je postala mentor. Kada promisliš o tome, one dvije nisu mogle biti drugačije jedna od druge. Jedna je bila stara, a druga mlada. Dolazile su iz različitih etničkih. kulturnih i vjerskh sredina. A ipak, dok čitamo njihovu priču, nalazimo zdravu ovisnost. Također svjedočimo i Rutinom ulasku u savez s Naomi, što je uključivalo Rutinu srčanu opredijeljenost: Tvoj će narod biti moj narod, a tvoj Bog moj Bog. Gdje ti umreš, umrijeti ću i ja, i tamo ću biti pokopana. Neka mi Bog tako učini i više ako me i smrt odijeli od tebe."Kako se priča razvija, Naomi hoda uz Rutu dok ona upoznaje i ulazi u sve veću vezu s čovjekom po imenu Boaz. Njeno mentorstvo će dovesti do Rutinog i Boazovog vjenčanja. Ruta će postati prabaka kralja Davida, a tako i pretkinja Isusa, Mesije!Njihova nas priča podsjeća da međugeneracijski odnosi, iz života u život, imaju obostranu korist. Stvarno trebamo jedni druge! Disciplina iz života u život je upravo to što svatko dijeli svoj život s drugim - "činimo zajednički život". Kao što vidimo u slučaju Naomi i Rute, takvi odnosi mogu čak isplivati na površinu i u našim vlastitim obiteljima!