Matio 8:20

Matio 8:20 MBP

Fa hoy Jesosy taminy: Ny amboahaolo manan-davaka; ary ny voro-manidina manana fialofana; fa ny Zanak’olona tsy mba manana izay hipetrahan’ny lohany.
MBP: Baiboly Protestanta Malagasy
Partager

Plans de lecture et de méditation gratuits en rapport avec Matio 8:20