Génesis 1:3

Génesis 1:3 TZE97

Ja' yu'un li Diose jech laj yal:, “Ac'o oyuc sac osil”, xi. Jech isacub li osile.
TZE97: Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon
Partager