Logo YouVersion
Îcone de recherche

Jean 3

3
1Doou kada horo Pharisiendjé té to, ria na Nicodème, mbai lo Juifdjé.
2Nè ndé rò Jésus té tilti, nè mpa narè, Ndjè tòdjou tar, djèdjè ngeré i to ndjè tòdjou tar ke Allah oulai, mbata doou ase ta da né mori ke i da ang, tokou Allah éh sa ang.
3Jésus tél pa arè, Tokoro, tokoro, ma mpa mari, tokou ntél doudjou doou to ke siki ang, nè nase ta ko béh ko lo Allah ang.
4Nicodème pa arè, Goukoudang doou tokou mba, ase ta koudjè to ke siki bai to di wa? Nè nase tél mè këndjè té gar djo, ta kare këndjè tél oudjè to ke siki wa?
5Jésus tél pana, Tokoro, tokoro, ma mpa mari, tokou doudjou doou ke man ke Ndil ang, nè nase téh béh ko lo Allah ang.
6Né ke rò oudjou to rò, né ke Ndil oudjou to Ndil.
7Mei isa ang mbata tar nèn ke ma mpa mari, ase ta tél koudjousè to ke siki.
8Lél oula tokou nè ndiki, i wo gèrè, a i geré ang loou ke da nè nï kendé, aséh loou ke da nao kendé. To tokou ban ke dooudjé toï ke Ndil oudjoudè.
9Nicodème tél pa arè, Ase ta da né nèn to di wa?
10Jésus tél pa arè, I to ndjè tòdjou tar lo Israël, a i geré né nèn ang wa?
11Tokoro, tokoro, ma mpa mari, djèdjè mpa tar né ke djèdjè ngeré, djèdjè mpa tar nadji né ke djèdjè djo, a sésè etaaidjé tar nadji lodjè ang.
12Tokou ma mpa maresè né ke nange nèn a sésè woidjé ang, tokou ma mpa tar né ke dara maresè, a koidjé to di wa?
13Doou kada nai ao dara ang bai, sè nè ndja kadaba ke téh mè dara té, Ngon lo doou, nè ke néh dara.
14Tokou Moïse to li tarr mè kòr té leo, to tar lodè ta to Ngon lo doou tarr to.
15Mbata doou ke wo mèa té, nè nase kisi tébe ke ndò ke ndò.
16Mbata Allah ndiki nange nèn tokou nya, nè nare Ngonè kadaba, mbata doou ke wo mèa té sa ase ta kwoei ang, a nè nisi tébe ke ndò ke ndò.
17Mbata Allah oula Ngonè nange nèn ta gange saria ke nange nèn ang, a ta kare dooudjé ke nange nèn ase kinga kadji deo té la.
18Doou ke wo mèa té sa, saria to dè té ang, a doou ke wo mèa té sa ang, saria to dè té mba, mbata nè no mèa té ang ke ri Ngon lo Allah, Ngon kada.
19Yèn to saria nèn, lokarè dé nange nèn mba, a dooudjé ndiki til wota lokarè, mbata koula lodè to madjang.
20Mbata doou ke ao da madjang mbeté lokarè, nè ndé lokarè té ang, mbata lokarè a tòdjou koula la ke daka.
21A doou ke da tokoro nè ndé lokarè té, baa ta kare koula la tòdjou ke daka, ta kare ngeré koula nèn to ngä Allah.
22Go né té nèn Jésus ke ndjè kao gè tédjé dao nange té ke Judée. Nè nisi kedè nou, ke nè nda baptême.
23Jean ao da baptême to ke Énon ngosiba ke Salim, mbata man to nou nya, dooudjé dé ta kare ndadè baptême.
24Mbata dèdè nai dila Jean kei koula té ang bai.
25Ndjè kao go Jean té ke Juif kada maitar horodè té mbata tar toko rò.
26Dèdè ndé rò Jean té, dèdè mpa darè, Ndjè tòdjou tar, nè ke néh sei toura man Jourdain té, doou ke i pa tar nadji la dongor, wo, nè ndja nda baptême, ke dooudjé toï ao rè té.
27Jean tél pana, Doou ase ta taa né kada ang, tokou dara arè né ang.
28Sésè ndja etoidjé tar nadji lo tar nèn ke ma mpa dongor, mam nto Christ ang, a doulam kèté darè.
29Doou ke taa dènè ke siki to ndjè dènè ke siki. Nam ndjè dènè ke siki ke arr ta koè, nè nisi ke koukou nya mbata ndou ndjè dènè ke siki nèn. Tokou ban koukou ke tokoro lom dousou.
30To tar la ta dé boui, a to tar lom ta dé ngadji.
31Doou ke ï tarr dé wota maredjé toï. Doou ke nange to ka nange, nè mpa tar ke nange. Doou ke ï dara dé wota maredjé toï.
32Tar ke nè no ke kèmè ke nè no ke mbia mba, nè mpa tar nadji mbata tar nèn, a doou kada wo tar nadji la ang.
33Doou ke wo tar nadji la mbä, nè mpana to tokorè, Allah to tokoro.
34Mbata nè ke Allah oulè mba, nè mpa tar lo Allah, mbata nè narè Ndil deo kòdjou té ang.
35Bòi Allah ndiki Ngonè, nè nongou né toï dja té.
36Doou ke wo mèa té ke Ngon lo Allah isi ke tébe ke ke ndò ke ndò, nè ke no mèa té ke Ngon lo Allah ang, nè na ko tébe ang, a ongou lo Allah to dè té.

YouVersion utilise des cookies pour personnaliser votre expérience. En utilisant notre site Web, vous acceptez l'utilisation des cookies comme décrit dans notre Politique de confidentialité