Diɛ 1
DIƐT
1
DIT 1
Beatus vir, qui non abiit.
1RAAN ee thieei ran ken | cath ne wel | yic:
wel lek | kɔc reec | Nhialic ke | yen.
Ku ken kɔɔc ne dhol de | kɔc rac |‐ic:
ku ken nyuc ne | ɣɔn nyuuce | kɔc dit | piɔth ke.
2Ee piɔu lɔyum ne | loŋ de Ye |‐koba:
ku bi loŋde ya | looi ne akol | yic ku weer | yic.
3Abi ya ciɛt tim ci | com ne wɛr | yɔu:
tim bi ya | luɔk ne | pɛikeek ke | luɔk.
4 Apamde | aci bi ya | nɔc:
ku ŋɛmka, ke yee loi | abi rɔt ya | tiiŋ e |‐bɛn.
5c ye Nhialic rɛɛc | aace yine |‐ya:
aaye ciɛt a |‐yil yee yom | kaar ne piny | nhom.
6Yen kɔc ye Nhialic rɛɛc aaci kɔɔc bi leu | ne akole | luk:
c rac aaci bi | mat kene | kɔc la |‐jik.
7Yekoba anyic dhol de | kɔc la |‐jik:
ku dhol de | kɔc rac | abi ya | yut.

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) 1956

digitised by the Briitish and Foreign Bible Society (BFBS) with permission 2018

En savoir plus sur Diɛt ke Dabid 1956