Mataayo 2:17

Mataayo 2:17 EE95

Hayo nehö ganö wanyöörre gaagaamboa na omonaabi Yeremia gaabaaye amahëënë iga
EE95: Endagano Ehea 1995
Partager

Plans de lecture et de méditation gratuits en rapport avec Mataayo 2:17