Genesis 1
BIB1819
1
CAB. I
1Ayns y toshiaght chroo Jee niau as thalloo. 2As va’n thalloo gyn cummey, as feayn; as va dorraghys er eaghtyr y diunid: as ren spyrryd Yee gleashagh er eaghtyr ny ushtaghyn. 3As dooyrt Jee, Lhig da soilshey ’ve ayn: as va soilshey ayn. 4As honnick Jee yn soilshey dy row eh mie: as ren Jee scarrey yn soilshey veih yn dorraghys. 5As denmys Jee yn soilshey Laa, as y dorraghys denmys eh Oie: as y fastyr as y moghrey va’n chied laa.
6As dooyrt Jee, Lhig da aer ve eddyr ny ushtaghyn, as lhig eh scarrey ny ushtaghyn veih ny ushtaghyn. 7As chroo Jee yn aer; as scarr eh ny ushtaghyn fo yn aer, veih ny ushtaghyn erskyn yn aer: as shen myr ve. 8As ren Jee genmys yn aer Niau: as va’n fastyr as y moghrey yn nah laa.
9As dooyrt Jee, Lhig da ny ushtaghyn fo yn aer ve er nyn jaglym cooidjagh gys un voayl, as lhig da’n thalloo chirrym cheet rish; as shen myr ve. 10As denmys Jee yn thalloo chirrym Ooir; as chaglym cooidjagh ny ushtaghyn denmys eh Faarkaghyn: as honnick Jee dy row eh mie. 11As dooyrt Jee, Lhig da’n thalloo gymmyrkey faiyr, yn losserey ceau rass, as y billey gymmyrkey mess lurg e ghooghys, yn rass echey t’ayns hene er y thalloo, as shen myr ve. 12As ren y thalloo gymmyrkey faiyr, as losserey ceau rass lurg e ghooghys; as y billey tilgey mess, e rass t’ayns hene, lurg e ghooghys: as honnick Jee dy row eh mie. 13As va’n fastyr as y moghrey yn trass laa.
14As dooyrt Jee, Lhig da soilshaghyn ve ayns yn ayr fo niau, dy scarrey yn laa veih yn oie: as lhig daue ve son cowraghyn, as son imbaghyn, as son laghyn, as bleeantyn. 15As lhig daue ve son soilshaghyn ayns yn aer fo niau, dy choyrt soilshey er y thalloo: as shen myr ve. 16As chroo Jee daa hoilshey mooar; yn soilshey smoo dy reill yn laa, as yn soilshey sloo dy reill yn oie: chroo eh ny rollageyn myrgeddin. 17As hoie Jee ad ayns yn aer fo niau, dy choyrt soilshey er y thalloo. 18As dy reill harrish y laa, as harrish yn oie, as dy scarrey yn soilshey veih yn dorraghys: as honnick Jee dy row eh mie. 19As va’n fastyr as y moghrey yn chiarroo laa.
20As dooyrt Jee, Lhig da ny ushtaghyn gymmyrkey magh dy palchey yn cretoor snauee ayn ta bioys, as eeanlee nee getlagh erskyn yn ooir ’syn aer feayn foshlit fo niau. 21As ren Jee whaleyn mooarey y chroo, as dy-chooilley chretoor bio snauee, ren ny ushtaghyn gymmyrkey magh dy palchey lurg nyn ghooghys, as dy-chooilley eean skainagh lurg e ghooghys: as honnick Jee dy row eh mie. 22As vannee Jee ad, gra, Bee-jee messoil as jean-jee bishaghey, as lhieen-jee ushtaghyn ny marrey, as lhig da ny eeanlee bishaghey er y thalloo. 23As va’n fastyr as y moghrey yn wheiggoo laa.
24As dooyrt Jee, Lhig da’n thalloo gymmyrkey yn cretoor bio lurg e ghooghys; maase as cretooryn snauee as beïshtyn y thallooin lurg nyn ghooghys: as myr shen ve. 25As chroo Jee beïshtyn y thallooin lurg nyn ghooghys, yn maase lurg nyn ghooghys, as dy chooilley nhee ta snaue er yn ooir lurg e ghooghys: as honnick Jee dy row eh mie.
26As dooyrt Jee, Lhig dooin dooinney y chroo ayns y jalloo as y chaslys ain hene: as lhig da reill ve oc harrish eeastyn ny marrey, as harrish eeanlee yn aer, as harrish y maase, as harrish ooilley yn thalloo, as harrish dy-chooilley nhee snauee t’er y thalloo. 27Myr shoh ren Jee dooinney y chroo ayns e chaslys hene. Ayns caslys Yee chroo eh eh: fyrrynagh as bwoirrynagh ren eh ad y chroo. 28As vannee Jee ad, as dooyrt Jee roo, Bee-jee messoil, as jean-jee bishaghey, as jean-jee yn seihll magh lesh cummaltee, as reill-jee harrish: as ta pooar eu harrish eeastyn ny marrey, as harrish eeanlee yn aer, as harrish dy-chooilley nhee bio ta gleashagh er y thalloo.
29As dooyrt Jee, Cur-mi-ner, ta mee er choyrt diu dy-chooilley losserey ta gymmyrkey rass, er slane eaghtyr y thallooin, as dy-chooilley villey ayn ta mess billey gymmyrkey rass: diuish vees eh son beaghey. 30As da ooilley beïyn y thallooin, as da ooilley eeanlee yn aer, as da dy-chooilley nhee ta snaue er yn ooir, ayn ta bioys ta mee er choyrt dy-chooilley losserey glass son beaghey: as myr shen ve. 31As honnick Jee dy-chooilley nhee v’eh er chroo as cur-my-ner ve feer vie. As va’n fastyr as y moghrey yn cheyoo laa.

© British and Foreign Bible Society 1819, 2017

En savoir plus sur Yn Vible Casherick 1819