Создавање 1:31

Создавање 1:31 MK2006

И Бог виде дека сето она што го создаде е многу добро. И настапи вечер, и настапи утро – шести ден.
MK2006: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (66 книги)
Partager

Plans de lecture et de méditation gratuits en rapport avec Создавање 1:31