Jesaja 32
FB92
32
Oikeuden ja vanhurskauden valtakunta
1Tulee aika, jolloin kuningas hallitsee vanhurskaasti
ja ruhtinaat hoitavat tehtävänsä oikeuden mukaan.
2 # Jes. 25:4 Silloin jokainen heistä on kuin turvapaikka myrskyn tullen,
kuin suoja rankkasateen puhjetessa,
kuin virvoittava vesi aavikolla,
kuin kallionjärkäleen varjo helteen uuvuttamassa maassa.
3 # Jes. 29:18 Silloin näkevien silmät eivät ole ummessa
ja kuulevien korvat ovat avoinna kuulemaan.
4Neuvottomien sydän saavuttaa tiedon,
sammaltavien kieli oppii puhumaan selkeästi.
5Enää ei houkkaa sanota kunnian mieheksi
eikä lurjusta jalomieliseksi.
6Sillä houkka puhuu houkan puheita,
hänen sydämensä hautoo pahaa.
Siksi hänen tekonsa ovat jumalattomia,
hänen puheensa Herrasta ovat mieltä vailla.
Se mies jättää nälkäisen nääntymään,
janoisen hän jättää juomaa vaille.
7Lurjuksella on katalat keinonsa,
hän punoo juonia,
valehtelee ja hyötyy köyhän kustannuksella,
riistää puheillaan varattomilta oikeuden.
8Mutta jalon miehen mielessä ovat jalot teot,
hän pysyy lujasti hyvän puolella.
Naisten ilo vaihtuu murheeksi
9Nouskaa, te huolettomat naiset,
kuunnelkaa minua!
Kuulkaa, te itsevarmat tyttäret,
pankaa mieleen, mitä minä sanon!
10Vuosi vielä, vähän toista,
ja te, nyt niin varmat, vapisette.
Viininkorjuun aika on ohi,
eikä hedelmien korjuuta tule.
11Säikkykää, huolettomat,
vaviskaa, itsevarmat!
Riisukaa vaatteenne,
vyöttäkää säkkivaate uumillenne,
12lyökää surusta rintoihinne
ihanien peltojen tähden,
hedelmällisten viiniköynnösten tähden,
13kansani viljelysmaiden tähden
– orjantappuraa ja ohdaketta ne silloin kasvavat –
ja kaikkien riemua tulvivien talojen tähden,
koko ilakoivan kaupungin tähden.
14 # 2. Aik. 27:3 Sillä palatsi jää autioksi,
kohiseva kaupunki hylätään.
Missä kohosi Ofelinkukkulan linna vartiotorneineen,
siinä leviää ikuisesti rauniokenttä,
villiaasien mielipaikka,
karjalaumojen laidunmaa.
Vanhurskaus luo rauhan
15 # Jes. 44:3; Hes. 39:29; Joel 3:1,2; Ap. t. 2:17 Näin on oleva, kunnes meihin tulee korkeudesta henki.
Silloin autiomaa muuttuu hedelmätarhaksi
ja tarhat ovat laajoja kuin metsät.
16Silloin autiomaassa asuu oikeus
ja vanhurskaudella on majansa hedelmätarhojen keskellä.
17Ja vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha.
Siitä kasvaa levollinen luottamus,
turvallisuus, joka kestää iäti.
18 # Jer. 33:16 Minun kansani saa asua rauhan niityillä,
turvallisissa asuinpaikoissa, huolettomilla leposijoilla.
19Metsää kaatuu lakoon,
kaupunkeja sortuu maahan,
20mutta te onnelliset,
te saatte kylvää
kaikkialle, missä vesi kostuttaa maan,
saatte päästää härkänne ja aasinne
vapaasti kulkemaan laitumilla.

© Suomennoksen tekijänoikeudet: Kirkon keskusrahasto, Evangelical Lutheran Church of Finland

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992