Apostolien teot 14
FB92

Apostolien teot 14

14
Paavali ja Barnabas Ikonionissa
1 # Ap. t. 11:21 Ikonionissa Paavali ja Barnabas menivät samalla tavoin juutalaisten synagogaan puhumaan, ja heidän puheensa johdosta suuri joukko juutalaisia ja kreikkalaisia tuli uskoon. 2Mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, lietsoivat suuttumusta muiden kaupunkilaisten keskuudessa ja yllyttivät heitä veljiä vastaan. 3#Mark. 16:20+Siitä huolimatta apostolit viipyivät kaupungissa pitkähkön aikaa. He puhuivat rohkeasti, turvaten Herraan, ja Herra vahvisti armonsa sanan tunnusteoin ja ihmein, jotka tapahtuivat heidän kättensä kautta.
4Kaupungin väki jakautui kahtia: toiset olivat juutalaisten, toiset apostolien puolella. 5#2. Tim. 3:11Juutalaiset johtomiehineen, mukanaan suuri joukko kaupunkilaisia, aikoivat jo käydä apostolien kimppuun ja kivittää heidät, 6#Matt. 10:23mutta kun nämä huomasivat, mitä oli tekeillä, he pakenivat Lykaonian puolelle. Lystran ja Derben kaupungeissa ja lähiseuduilla 7he sitten julistivat evankeliumia.
Paavali ja Barnabas Lystrassa
8 # Ap. t. 3:2 Lystrassa oli mies, joka syntymästään saakka oli ollut rampa, jaloistaan voimaton, eikä ollut koskaan kyennyt kävelemään. 9#Mark. 5:34+Mies istui kuuntelemassa Paavalin puhetta, kun Paavalin katse pysähtyi häneen. Paavali huomasi, että mies uskoi voivansa parantua. 10#Jes. 35:6Hän sanoi kovalla äänellä: »Nouse seisomaan! Oikaise jalkasi.» Mies hypähti pystyyn ja käveli.
11 # Ap. t. 28:6 Kun ihmiset näkivät, mitä Paavali oli tehnyt, he huusivat lykaonian kielellä: »Jumalat ovat ihmishahmossa tulleet alas meidän luoksemme!» 12He kutsuivat Barnabasta Zeukseksi, Paavalia taas Hermekseksi, koska hän oli heistä kahdesta se, joka puhui. 13Kaupungin ulkopuolella olevan Zeuksen temppelin pappi toi härkiä ja seppeleitä portille toimittaakseen uhrin yhdessä väkijoukon kanssa.
14Mutta kun apostolit, Barnabas ja Paavali, kuulivat tästä, he repäisivät vaatteensa ja ryntäsivät väkijoukon keskelle huutaen: 15#Ap. t. 10:26 | Ap. t. 17:24; 1. Tess. 1:9»Mitä te oikein teette? Ihmisiä me vain olemme, samanlaisia kuin te. Me julistamme teille hyvää sanomaa ja kehotamme teitä luopumaan näistä tyhjänpäiväisistä jumalista ja kääntymään elävän Jumalan puoleen, hänen, joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. 16#Ap. t. 17:30Menneiden sukupolvien aikana hän on sallinut kaikkien kansojen kulkea omia teitään, 17#Ps. 104:27,28; Jer. 5:24; Matt. 5:45; Room. 1:20mutta silti hän ei ole jättänyt antamatta todistusta itsestään. Hän on tehnyt teille hyvää, hän on antanut vettä taivaalta ja sadon ajallaan, hän on ravinnut teidät ja täyttänyt teidät ilolla.» 18Näin puhuen he vaivoin saivat kansan estetyksi uhraamasta heille.
19 # 2. Kor. 11:25; 2. Tim. 3:11 Antiokiasta ja Ikonionista tuli kuitenkin juutalaisia, jotka taivuttivat kansan puolelleen. Paavalia kivitettiin, ja hänet raahattiin kaupungin ulkopuolelle, koska hänen luultiin kuolleen. 20Mutta kun opetuslapset kerääntyivät hänen ympärilleen, hän nousi maasta ja palasi kaupunkiin. Seuraavana päivänä hän lähti Barnabaksen kanssa Derbeen.
Paavali ja Barnabas palaavat Syyrian Antiokiaan
21Paavali ja Barnabas julistivat Derbessä evankeliumia ja saivat monet kääntymään opetuslapsiksi. Sitten he palasivat Lystraan, Ikonioniin ja Antiokiaan, 22#Ap. t. 11:23, 13:43 | Matt. 10:38; Room. 8:17rohkaisivat opetuslapsia ja kehottivat heitä pysymään uskossa. He sanoivat: »Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta.» 23#Ap. t. 6:6, 13:3; 1. Tim. 4:14; Tit. 1:5Kullekin seurakunnalle he valitsivat vanhimmat#14:23 »Vanhimmilla» tarkoitetaan seurakunnan johtajia ja vastuuta kantavia henkilöitä., ja rukoiltuaan ja paastottuaan he jättivät opetuslapset Herran turviin, hänen, johon nämä nyt uskoivat.
24Kuljettuaan sitten Pisidian halki Paavali ja Barnabas tulivat Pamfyliaan. 25He julistivat sanaa Pergessä ja jatkoivat matkaansa Attaliaan. 26#Ap. t. 13:3Sieltä he purjehtivat Antiokiaan, missä heidät oli annettu Jumalan armon haltuun siihen työhön, jonka he nyt olivat saattaneet päätökseen. 27#Ap. t. 15:4, 21:19 | 1. Kor. 16:9; 2. Kor. 2:12Perille saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, että Jumala oli heidän kauttaan tehnyt suuria tekoja ja että hän oli muillekin kuin juutalaisille avannut uskon oven. 28#Ap. t. 15:35He viipyivät sitten jonkin aikaa opetuslasten keskuudessa.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992