Apostolien teot 13
FB92

Apostolien teot 13

13
Barnabas ja Saul saavat kutsun lähetystyöhön
1 # Ap. t. 11:20,27; Room. 16:21 Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia: Barnabas ja Simeon, josta käytettiin nimeä Niger, kyreneläinen Lukios, Menahem, joka oli neljännesruhtinas Herodeksen kasvinkumppani, sekä Saul. 2#Ap. t. 9:15,27; 1. Kor. 9:6Kerran, kun he olivat palvelemassa Herraa ja paastoamassa, Pyhä Henki sanoi: »Erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni, siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut.» 3#Luuk. 2:37; Ap. t. 14:23 | Ap. t. 6:6; 1. Tim. 4:14Niin he paastosivat ja rukoilivat, ja sitten he panivat kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät heidät matkaan.
Barnabas ja Saul Kyproksessa
4Barnabas ja Saul, jotka Pyhä Henki näin oli lähettänyt, tulivat Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyprokseen. 5#Ap. t. 12:12+Saavuttuaan Salamiiseen he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagogissa. Johannes oli mukana heidän apulaisenaan.
6He kulkivat sitten koko saaren halki Pafokseen saakka. Siellä he tapasivat Barjesus-nimisen juutalaisen miehen, joka oli noita ja väärä profeetta. 7Tämä oleskeli saaren käskynhaltijan Sergius Pauluksen luona, joka oli viisas mies. Käskynhaltija kutsui Barnabaksen ja Saulin luokseen ja halusi kuulla Jumalan sanaa. 8Mutta tuo tietäjä – sitä hänen toinen nimensä Elymas tarkoittaa – vastusti heitä ja yritti estää käskynhaltijaa tulemasta uskoon. 9Silloin Saul – eli Paavali – täynnä Pyhää Henkeä katsoi mieheen tiukasti 10ja sanoi: »Sinä Paholaisen sikiö, vilpin ja petoksen pesä, sinä kaiken hyvän ja oikean vihollinen! Etkö jo lakkaa vääristämästä Herran suoria teitä! 11Nyt Herra nostaa kätensä sinua vastaan. Sinä tulet sokeaksi etkä näe aurinkoa ennen kuin määrä on.» Siinä samassa noidan ylle laskeutui synkkä pimeys, ja hän asteli haparoiden sinne tänne ja etsi taluttajaa. 12Kun käskynhaltija näki, mitä tapahtui, hän ihmetteli Herran opin voimaa ja uskoi.
Paavali ja Barnabas Pisidian Antiokiassa
13 # Ap. t. 15:38 Paavali lähti seuralaisineen Pafoksesta ja purjehti Pamfylian Pergeen. Siellä Johannes erosi heistä ja palasi Jerusalemiin. 14Toiset jatkoivat Pergestä eteenpäin ja tulivat Pisidian Antiokiaan. Sapattina he menivät synagogaan ja asettuivat istumaan. 15#Luuk. 4:20–22Kun lakia ja profeettoja oli luettu, synagogan esimiehet lähettivät heille sanan: »Veljet, jos haluatte lausua seurakunnalle joitakin kehotuksen sanoja, niin puhukaa.»
16Silloin Paavali nousi, viittasi kädellään ja alkoi puhua:
»Kuulkaa minua, israelilaiset, ja te muut, jotka pelkäätte Israelin Jumalaa! 17#2. Moos. 6:6Jumala valitsi isämme, ja kun he olivat Egyptissä, vieraassa maassa, hän teki heistä suuren kansan ja johdatti heidät väkevällä kädellään sieltä pois. 18#2. Moos. 16:8; 4. Moos. 14:34; Ps. 95:10Neljänkymmenen vuoden ajan hän autiomaassa sieti kansansa niskurointia, 19#5. Moos. 7:1; Joos. 14:1,2; Ps. 78:55ja hän hävitti Kanaanin maasta seitsemän kansaa ja jakoi näiden maat israelilaisille perintömaaksi. 20#Tuom. 2:16; 1. Sam. 7:15Tähän kaikkeen kului noin neljäsataaviisikymmentä vuotta. Sen jälkeen hän antoi heille tuomareita profeetta Samuelin aikaan saakka. 21#1. Sam. 8:5, 9:16, 10:24Kun he sitten pyysivät itselleen kuningasta, Jumala antoi heille Saulin, Kisin pojan, Benjaminin heimosta, ja Saul hallitsi neljäkymmentä vuotta. 22#1. Sam. 13:14, 15:23, 16:13; 2. Sam. 2:4, 5:3Sitten Jumala pani hänet viralta ja nosti heille kuninkaaksi Daavidin. Daavidista hän myös antoi todistuksen: ’Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, mieleni mukaisen miehen. Hän on kaikessa toteuttava minun tahtoni.’
23 # 2. Sam. 7:16; Jes. 11:1; Luuk. 1:27, 2:11; Ap. t. 2:30 »Daavidin jälkeläisistä Jumala on lupauksensa mukaan antanut Israelille Pelastajan, Jeesuksen. 24#Luuk. 3:3; Ap. t. 1:22, 19:4Hänen edellään kulki Johannes, joka julisti Israelin kansalle, että kaikkien tuli kääntyä ja ottaa kaste. 25#Matt. 3:11+Kun Johannes oli matkansa päässä, hän sanoi: ’En minä ole se, joksi te minua luulette. Minun jälkeeni tulee toinen, jonka kenkiäkään minä en kelpaa riisumaan.’
26 # Ap. t. 2:39, 3:26, 28:20 »Veljet, Abrahamin jälkeläiset, ja te muut, jotka pelkäätte Jumalaa! Juuri meille on lähetetty sanoma tästä Pelastajasta. 27#Luuk. 23:34; Ap. t. 3:17 | Luuk. 24:25; Ap. t. 3:18Jerusalemilaiset ja heidän hallitusmiehensä eivät tajunneet, kuka Jeesus oli. He tuomitsivat hänet, mutta näin he panivat täytäntöön profeettojen sanat, joita joka sapattina luetaan. 28#Luuk. 23:18Mitään syytä kuolemantuomioon he eivät voineet esittää, mutta silti he vaativat Pilatusta teloittamaan hänet. 29#Luuk. 23:53Kun he olivat toteuttaneet kaiken, mitä hänestä oli kirjoitettu, he ottivat hänet ristinpuulta ja panivat hautaan. 30#Ap. t. 2:24, 3:15, 5:30Mutta Jumala herätti hänet kuolleista. 31#Luuk. 23:43; Ap. t. 1:3, 2:32, 3:15Hän ilmestyi sitten usean päivän aikana niille, jotka yhdessä hänen kanssaan olivat tulleet Galileasta Jerusalemiin. Nämä ovat nyt hänen todistajiaan, he todistavat hänestä Israelin kansalle.
32 # Ap. t. 2:31, 3:25, 26:6 »Me julistamme teille ilosanoman: Minkä Jumala lupasi meidän isillemme, 33#Ps. 2:7; Hepr. 5:5sen hän on täyttänyt meille, heidän lapsilleen. Hän on herättänyt Jeesuksen kuolleista, niin kuin toisessa psalmissa sanotaan:
– Sinä olet minun Poikani,
tänä päivänä minä sinut synnytin.
34 # Jes. 55:3 Ja kun Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista, Jeesus ei enää palaa katoavaisuuteen. Tästä Jumala on sanonut:
– Sen pyhän ja lujan lupauksen,
jonka Daavidille annoin,
minä täytän teille.
35 # Ps. 16:10; Ap. t. 2:27,31 Hänhän sanoo toisessa kohden:
– Sinä et salli pyhän palvelijasi ruumiin maatua.
36 # 1. Kun. 2:10; Ap. t. 2:29 »Palveltuaan omana aikanaan Jumalan suunnitelmaa Daavid nukkui pois; hänet vietiin isiensä viereen ja hänen ruumiinsa maatui. 37Mutta hän, jonka Jumala herätti kuolleista, ei maatunut. 38-39#Luuk. 24:47+ | Ap. t. 15:10,11; Room. 3:24, 8:2, 10:4; Gal. 2:16Tietäkää siis, veljet: hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. 40Pitäkää siis varanne, ettei teidän osaksenne tule se, mistä profeetat ovat sanoneet:
41 # Hab. 1:5 – Katsokaa, halveksijat,
hämmästykää – ja olkaa tuhon omat!
Minä teen teidän päivinänne sellaisen teon,
että ette sitä uskoisi,
jos joku siitä kertoisi teille.»
42Kun Paavali ja Barnabas lähtivät synagogasta, heitä pyydettiin puhumaan näistä asioista seuraavanakin sapattina. 43#Ap. t. 11:23, 14:22Väen hajaantuessa omille tahoilleen monet juutalaiset ja jumalaapelkäävät käännynnäiset liittyivät Paavalin ja Barnabaksen seuraan. Nämä puhuivat heille ja rohkaisivat heitä pitämään kiinni Jumalan armosta.
44Seuraavana sapattina melkein koko kaupunki kerääntyi kuulemaan Herran sanaa. 45#Ap. t. 5:17Kun juutalaiset näkivät väenpaljouden, kiihko valtasi heidät ja he kiistivät herjaten sen, mitä Paavali puhui. 46#Ap. t. 3:26+Silloin Paavali ja Barnabas sanoivat heille suorat sanat: »Kaikkein ensimmäiseksi Jumalan sana oli julistettava teille. Mutta koska te torjutte sen ettekä pidä itseänne iankaikkisen elämän arvoisina, me käännymme pakanoiden puoleen. 47#Jes. 42:6, 49:6; Luuk. 2:31,32Herra on näet antanut meille tämän käskyn:
– Minä panen sinut valoksi kansoille,
pelastukseksi maan ääriin saakka.»
48 # Room. 8:29,30 Tämän kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa, ja kaikki ne, jotka oli säädetty iankaikkiseen elämään, tulivat uskoon. 49Herran sana levisi yli koko maakunnan. 50#2. Tim. 3:11Mutta juutalaiset yllyttivät jumalaapelkääviä ylhäisiä naisia ja kaupungin johtomiehiä Paavalia ja Barnabasta vastaan, niin että heitä alettiin vainota ja heidät karkotettiin siltä seudulta. 51#Matt. 10:14+Silloin Paavali ja Barnabas todisteeksi heitä vastaan pudistivat kaupungin pölyt jaloistaan ja siirtyivät Ikonioniin. 52#Ap. t. 2:4+Mutta opetuslapset olivat täynnä iloa ja Pyhää Henkeä.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007


Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992

Kannustamassa ja haastamassa sinua etsimään läheisyyttä Jumalan kanssa joka päivä.


YouVersion käyttää evästeitä mukauttaakseen käyttökokemustasi. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt evästeiden käytön Tietosuojakäytännössämme kuvatulla tavalla.