Ensimmäinen kirje korinttilaisille 6
FB92

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 6

6
Kristittyjen keskinäiset riita-asiat
1Kun teidän keskuudessanne jollakin on riita-asia toisen kanssa, kuinka hän julkeaa viedä sen pakanoiden ratkaistavaksi? Miksi hän ei jätä sitä pyhien ratkaistavaksi? 2#Dan. 7:22; Viis. 3:8; Matt. 19:28; Ilm. 20:4Ettekö tiedä, että pyhät tulevat kerran olemaan maailman tuomareina? Jos te saatte tuomita maailmaa, ettekö muka kelpaa tuomareiksi vähäpätöisissä asioissa? 3Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitäkin – kuinka emme sitten voisi ratkaista tämän elämän asioita? 4Mutta kun teillä on riitaa maallisista asioista, te otatte tuomareiksi sellaisia, joille seurakunnassa ei anneta mitään arvoa. 5Saisitte hävetä! Eikö omassa joukossanne ole yhtäkään viisasta, joka pystyisi ratkaisemaan kahden veljen välisen riidan?
6Veli siis käy oikeutta veljeään vastaan, ja vielä epäuskoisten edessä! 7#Matt. 5:40; Room. 12:18Jo se, että yleensä käräjöitte keskenänne, on teille tappioksi. Miksi ette ennemmin kärsi vääryyttä? Miksi ette ennemmin anna riistää itseltänne? 8#3. Moos. 25:14; 1. Tess. 4:6Ei, te itse teette vääryyttä ja riistätte muilta, jopa omilta veljiltänne.
9 # Room. 13:13+ Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, 10eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät. 11#Ap. t. 22:16; 1. Kor. 1:2; Tit. 3:5Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta.
Ruumis on Pyhän Hengen temppeli
12 # 1. Kor. 10:23 »Kaikki on minulle luvallista» – mutta kaikki ei ole hyödyksi. »Kaikki on minulle luvallista» – mutta en saa antaa minkään hallita itseäni. 13#Mark. 7:19; 1. Tess. 4:7Ruoka on vatsaa ja vatsa ruokaa varten, ja Jumala on tekevä molemmat tarpeettomiksi. Mutta ruumis ei ole siveettömyyttä vaan Herraa varten, ja Herra on ruumiinkin valtias. 14#Room. 8:11; 2. Kor. 4:14Jumala on herättänyt kuolleista Herran ja on voimallaan herättävä meidätkin. 15#1. Kor. 12:27; Ef. 5:30Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen ruumiin jäseniä? Ryhtyisinkö siis tekemään Kristuksen jäsenistä porton jäseniä? En ikinä! 16#1. Moos. 2:24Ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, on samaa ruumista hänen kanssaan? Onhan sanottu: »Nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.» 17#1. Kor. 12:13; Ef. 4:4Mutta joka liittyy Herraan, on samaa henkeä hänen kanssaan.
18 # 1. Kor. 10:8 Pysykää erossa haureudesta! Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. 19#1. Kor. 3:16+Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, 20#1. Kor. 7:23; Gal. 3:13; 1. Piet. 1:18,19; Ilm. 5:9 | Joh. 15:8; 1. Piet. 4:11sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa!

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992