พระคริสตธรรมคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัย (TNCV)

Thai - ภาษาไทย
Audio Bible

Read this version Download the Bible App now