MATIUSI 1:22

MATIUSI 1:22 LAIGOR

Ngoa̒amilalo boito motoduo mai odito alihu pohupohutu wolo u matilahuda mai lo Eeya lotimbulude tonabi-Lio, odie
LAIGOR: KITABI HABARI MOPIOHE
Share