Mathiơ 1:23

Mathiơ 1:23 KPM2018

“Ne, dô nă cau ơruh rơp bun mơ deh dô nă kòn klau, Mơ cau rơp tơmoh sơnđan Kơnràñ la Emmanuel,” Gơtha la: “Yàng Tom Trồ ơm bal mơ bol he.”
KPM2018: Sră Goh 2018
Share