Mathiơ 1:20

Mathiơ 1:20 KPM2018

Mơya tòm tŭ Jôsep kơlôi sơnơng bơh bơta hơ̆, gen dô nă cau gơnrơh Yàng dê tơnggŏ mơ khai tòm mpau mơ đơs lah: “Ơ Jôsep, kòn sau Dabit, bañ rngòt dòp tĕ Mari la bau mê, bơh kòn mơ khai neh bun hơ̆ la bơh Yàng Hwềng Goh.
KPM2018: Sră Goh 2018
Share