Salm 136:6

Salm 136:6 ABG1992

Dhàsan a shìn an talamh os cionn nan uisgeachan, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share