Salm 136:4

Salm 136:4 ABG1992

Dhàsan na aonar a nì iongantasan mòra, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share