Salm 136:11

Salm 136:11 ABG1992

Agus a thug a‑mach Israel as am meadhon, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share