Salm 136:10

Salm 136:10 ABG1992

Dhàsan a bhuail na h‑Eiphitich nan ciad-ghinean, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share