Ας διαβάσουμε την Αγία Γραφή μαζί (Φεβρουάριος)

Ας διαβάσουμε την Αγία Γραφή μαζί (Φεβρουάριος)

28 μέρες

Το σχέδιο αυτό είναι το 2ο από μια σειρά των 12. Καθοδηγεί ομάδες φίλων να διαβάσουν μαζί ολόκληρη την Αγία Γραφή σε 365 ημέρες. Προσκαλέστε και άλλους να συμμετέχουν κάθε φορά που ξεκινάτε ένα νέο κομμάτι κάθε μήνα. Αυτή η σειρά λειτουργεί καλά με τις ηχογραφημένες εκδόσεις. Ακούστε λιγότερο από 20 λεπτά την ημέρα! Κάθε σκέλος περιλαμβάνει κεφάλαια της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και διάφορους Ψαλμούς. Στο μέρος 2 παρουσιάζονται τα βιβλία: Γένεσις, Έξοδος, Λευιτικόν, και Προς Γαλάτας.

Εκδότης

Ευχαριστούμε την LifeChurch.tv που μας έδωσε αυτό το σχέδιο μελέτης. Περισσότερες πληροφορίες: www.lifechurch.tv

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 100000 ολοκληρώσεις