Ας διαβάσουμε την Αγία Γραφή μαζί (Δεκέμβριος)

Ας διαβάσουμε την Αγία Γραφή μαζί (Δεκέμβριος)

31 ημέρες

Το σχέδιο αυτό είναι το 12ο από μια σειρά των 12. Καθοδηγεί ομάδες φίλων να διαβάσουν μαζί ολόκληρη την Αγία Γραφή σε 365 ημέρες. Προσκαλέστε και άλλους να συμμετέχουν κάθε φορά που ξεκινάτε ένα νέο κομμάτι κάθε μήνα. Αυτή η σειρά λειτουργεί καλά με τις ηχογραφημένες εκδόσεις. Ακούστε λιγότερο από 20 λεπτά την ημέρα! Κάθε σκέλος περιλαμβάνει κεφάλαια της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και διάφορους Ψαλμούς. Το μέρος 12 παρουσιάζει τα βιβλία: Ησαΐας, Μιχαίας, Α' Πέτρου, Β' Πέτρου, του Α' Ιωάννου, Β' Ιωάννου, Γ Ιωάννου και Ιούδα.

Εκδότης

Ευχαριστούμε τη LifeChurch.tv που μας έδωσε αυτό το σχέδιο μελέτης. Περισσότερες πληροφορίες: www.lifechurch.tv

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 50000 ολοκληρώσεις