Ας διαβάσουμε την Αγία Γραφή μαζί (Ιούλιος)

Ας διαβάσουμε την Αγία Γραφή μαζί (Ιούλιος)

31 ημέρες

Το σχέδιο αυτό είναι το 7ο από μια σειρά των 12. Καθοδηγεί ομάδες φίλων να διαβάσουν μαζί ολόκληρη την Αγία Γραφή σε 365 ημέρες. Προσκαλέστε και άλλους να συμμετέχουν κάθε φορά που ξεκινάτε ένα νέο κομμάτι κάθε μήνα. Αυτή η σειρά λειτουργεί καλά με τις ηχογραφημένες εκδόσεις. Ακούστε λιγότερο από 20 λεπτά την ημέρα! Κάθε σκέλος περιλαμβάνει κεφάλαια της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και διάφορους Ψαλμούς. Στο μέρος 7 παρουσιάζονται βιβλία: Β' Σαμουήλ, Α' Βασιλέων, Β' Βασιλέων και Κατά Μάρκον.

Εκδότης

Ευχαριστούμε τη Life.Church για την παροχή αυτού του σχεδίου μελέτης. Περισσότερες πληροφορίες: www.life.church

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 100000 ολοκληρώσεις