Ας διαβάσουμε την Αγία Γραφή μαζί (Οκτώβριος)

Ας διαβάσουμε την Αγία Γραφή μαζί (Οκτώβριος)

31 μέρες

Το σχέδιο αυτό είναι το 10ο από μια σειρά των 12. Καθοδηγεί ομάδες φίλων να διαβάσουν μαζί ολόκληρη την Αγία Γραφή σε 365 ημέρες. Προσκαλέστε και άλλους να συμμετέχουν κάθε φορά που ξεκινάτε ένα νέο κομμάτι κάθε μήνα. Αυτή η σειρά λειτουργεί καλά με τις ηχογραφημένες εκδόσεις. Ακούστε λιγότερο από 20 λεπτά την ημέρα! Κάθε σκέλος περιλαμβάνει κεφάλαια της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και διάφορους Ψαλμούς. Στο μέρος 10 παρουσιάζονται τα βιβλία: Εκκλησιαστής, Κατά Ιωάννην, Ιερεμίας και Θρήνοι.

Εκδότης

Ευχαριστούμε την Life.Church που μας έδωσε αυτό το σχέδιο μελέτης. Περισσότερες πληροφορίες στο: www.life.church

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 100000 ολοκληρώσεις