Christian Standard Bible (CSB)

English

Číst tento překlad: Christian Standard BibleAudio Bible: Christian Standard Bible

Christian Standard Bible ® Copyright © 2017 by Holman Bible Publishers Copyright and Permissions Information(http://csbible.com/about-the-csb/faqs/#faq/may-i-use-the-christian-standard-bible-in-my-writing)

The Christian Standard Bible aims to draw readers into a deeper, more meaningful relationship with God. By translating Scripture into the clearest possible modern English, the CSB allows readers to experience God’s Word at its fullest.

Developed by 100 scholars from 17 denominations, the Christian Standard Bible faithfully and accurately captures the Bible’s original meaning without compromising readability.

The CSB was created using Optimal Equivalence, a translation philosophy that balances linguistic precision to the original languages and readability in contemporary English. In the many places throughout Scripture where a word-for-word rendering is clearly understandable, a literal translation is used. When a word-for-word rendering might obscure the meaning for a modern audience, a more dynamic translation is used. This process assures that both the words and thoughts contained in the original text are conveyed as accurately as possible for today’s readers.

The CSB provides a highly accurate text for sermon preparation and serious study, translated from the biblical languages by scholars who love God’s Word. Yet it doesn’t compromise readability and clarity for those who may be less familiar with the traditional (and sometimes difficult) vocabulary retained in some translations. Research shows the CSB is both highly literal to the original languages and highly readable, achieving an optimal balance of the two.

Pastors and laypeople can read and share the Christian Standard Bible with confidence, knowing truth of God’s Word will be communicated effectively.

For a more information, visit CSBible.com

Autor

Holman Bible Publishers

Další překlady tohoto vydavatele

Christian Standard BibleHolman Christian Standard Bible

Dostupné překlady

Celkem překladů:1,915
Celkem jazyků:1,323

Osobní

Oblíbené verše si můžete zvýraznit, uložit, nebo z nich vytvářet obrázky ke sdílení. K jednotlivým pasážím lze také přidávat veřejné či soukromé poznámky.

Vytvořit si bezplatný účet

Bezplatné plány čtení a výkladové poznámky

Plány vám pomohou se čtením Bible na každý den - stačí si jen udělat trochu času.

Prohlédnout si všechny plány čtení

Stáhněte si bezplatnou aplikaci Bible

Desítky milionů lidí používají aplikaci Bible™, aby z Bible udělali součást svého každodenního života. Stáhněte si bezplatnou aplikaci a získejte přístup k vašim záložkám, poznámkám a plánům čtení odkudkoli. Užívejte si stovky překladů včetně audio verzí, a to vše na vašem mobilním zařízení.