Ježíši, potřebuji Tě

Den 1 z 2 • Dnešní čtení

Ztišení
Často si to ani neuvědomujeme - ale všichni jsme plní sami sebe. To, co ale zoufale a hluboce potřebujeme, je mít v sobě plnost Krista. Kvůli hříchu, kultuře, církvi a rodině ve které jsme vyrůstali (ať už byla křesťanská nebo ne), máme zažité zvyky, návyky a vzorce chování a myšlení, které nepocházejí od Boha. Mnohdy o nich ani nevíme, brání nám uvědomit si, jak moc se naše chtění liší od Božího záměru.

Žít pro Boží záměr byl Pavlův cíl: "Život, to je pro mne Kristus" (Filipským 1:21) Pavel ale pro Krista nežil po celý svůj život. Začal pro něj žít tehdy, když s ním Ježíš setkal na cestě do Damašku a usvědčil jej z jeho špatných činů. Tak mohl Pavel díky milosti poznat Ježíše takového, jaký je. (Skutky 9:1 - 19) Modlete se k Ježíši. Volejte k Němu. Proste Jej, aby vám pomohl nejprve hledat Jeho království a spravedlnost, tak jak nám to říká v Matouši 6:25 - 33.

"Ježíši, potřebuji Tě. Nedokážu svůj život žít bez Tebe.

Díky za to, že nejsi jen nějaká myšlenka, že nejsi seznam toho, co mám a nemám dělat, že nejsi žádná doktrína. Potřebuji Tě a chci Tě ve svém životě. Chci Tě znát lépe, než kohokoli jiného - svou rodinu, své přátele, svého nejlepšího přítele - dokonce i víc než sebe sama. Buď se mnou prosím právě tady a právě teď. Chci s Tebou trávit čas, být ve Tvé přítomnosti, a probírat s Tebou věci, které zaplňují mou mysl a mé srdce. Pomoz mi k Tobě utíkat, skládat hlavu na Tvá ramena, vylévat Ti své srdce. Obejmi mě prosím svou láskou, a říkej mi věci, které mi chceš říct - i když to pro mě možná bude těžké. Potřebuji Tvou pomoc, milost a slitování. Nedokážu žít na vlastní pěst."

Ukončete své dnešní ztišení modlitbou podle Matouše 6:25-33. Zítra si ukážeme modlitbu, kterou se budete moci modlit každý den, pokud se k tomu budete cítit vedeni.