Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Vítězství skrze slabostUkázka

Victory Through Weakness

DEN 1 z 7

Chválení Boha v utrpení

“Proč se tohle děje?” Tato otázka se často vyskutuje uprostřed bolesti, smutku a při tragédii. Nejsi sám, pokud ses tak už cítil. Dokonce i ti, kteří milují Boha se mohou cítit, jakoby byli opuštění. I Boží syn volal“Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil” (Matouš 27,46). Písmo ukazuje, že Bůh dovoluje, aby utrpení přišlo i na ty, které miluje. V Žalmě 22 dokonce i David, “muž podle (Božího) svého srdce” se ptá Boha“ Proč?”

David jednoduše vyjadřuje své utrpení a pocity bezmocnosti. Ale na konci žalmu se jeho nářek obrátí ve chválu, i přesto, že se jeho okolnosti nezměnily. David říká, že můžeme záměrně chválit Boha uprostřed utrpení.

Pokud se ocitneš v těžké zkoušce, je jednoduché pochybovat o Božím charakteru. Můžeš se divit: Proč by dobrý Bůh dovolil, abych trpěl? Možná jsi byl dokonce pokoušen k označení Boha jako lhostejného nebo jako zlomyslného uprostřed tvé bolesti.

Bible nám vypráví jiný příběh. Charakter Boha je naprosto perfektní; vždy jedná v našem nejlepším zájmu. Když si vzpomeneš, že Bůh je úplně dobrý a také nekonečně moudrý, začneš rozumět jak v celém Písmě používá utrpení k dosažení velkých věcí skrze ty, které miluje.

Když se čelí zkouškám, můžeme následovat Davidův příklad provedením těchto čtyř praktických kroků k vytrvalosti:

  • Dovol, aby tě Bible informovala a přebývej v této pravdě
  • Pamatuj na minulou Boží věrnost, abys podpořil budoucí naději.
  • Uznej svou slabost a neschopnost v současné situaci
  • Přenechte všechny starosti na Boha v modlitbě, jelikož víme, že On je jediný, který může pomoci.

Pokud budeš postupovat podle těchto kroků, tvé myšlení bude změněno. Najdeš radost, když uvidíš své zkoušky, že jsou základem pro oslavování Boha. Pamatuj, utrpení je dočasné. Jestli trvá několik hodin nebo celý život na zemi, byla ti dána příležitost ukázat Boží velikost. Když dojdeš ke konci svého života a připravíš se na věčnost s Bohem, tvé šance na ukázání Jeho slávy na zemi budou u konce. Toto je tvé nejvyšší povolání a největší příležitost — oslavovat Boha tím, co jsi. Přidej se k Davidovi v hlásání dobroty a slávy Boha skrze tvou dnešní slabost.

Písmo

Den 2

O tomto plánu

Victory Through Weakness

Utrpení může být matoucí. Boží lid - a dokonce i sám Ježíš - se často, zatímco čelil utrpení, ptal: "Proč?". Písmo odhrnuje záclonu a odhaluje některé Boží záměry, i když ne všechny, které umožňují, aby utrpení vstoupilo...

More

Děkujeme za poskytnutí tohoto plánu Joni and Friends, International a Tyndale House Publishers, tvůrcům překladu Bible Beyond Suffering Bible. Další informace můžete najít na: www.beyondsufferingbible.com/

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů