21 dní půst

Zamyšlení
Tato pasáž je zásadní pro myšlenku 21 denního půstu. Protože jsi oddělil tyto tři týdny pro hledání Boha, věz, že Bůh již vyslyšel tvoji modlitbu. Bůh již pracuje tvým jménem. Jakou konkrétní představu máš a co očekáváš od Boha během této doby? Zapiš si své modlitby, aby sis na konci těchto 21 dnů mohl získat zpětnou vazbu. Modli se za to, aby k tobě Bůh promlouval a dával ti sílu.