Nepřátelé srdce

Den 1 z 5 • Dnešní čtení

Ztišení

Andy Stanley: Nepřátelé srdce


Rozjímání: Den 1


“Vroucí vulkán”


Písmo: Matouš 15:1-20


Máme sklon pečlivě zkoumat své jednání, zatímco ignorujeme svá srdce. Jenže jak zkoumat své srdce? Nesleduji tak dobře ani své jednání, pokud k němu někdo nepřivede mou pozornost. A mé srdce? To se zdá být mnohem složitější.


Ježíš řekl něco, co platí stále: “Co ale z úst vychází, jde ze srdce” a potom, “Ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenky”


Srdce je obrovskou záhadou. Jeden prorok se o srdci tázal: “Kdo mu rozumí?” (Jeremiáš 17:9). Dobrá otázka. Odtud vyplývá, že nikdo. S čímž ochotně souhlasím. A i kdybychom mu začali rozumět, rozhodně ho nedokážeme kontrolovat — o to větší důvod naučit se mu naslouchat. Je jako seismická aktivita spícího vulkánu, která netušíš, že tě může ranit.


Najednou se někdo rozvádí.


Najednou se dítěti zhorší známky a jeho motivace upadá.


Najednou se nevinný koníček stává zničujícím zlozvykem.


Z ničeho nic naše hrozná slova probodnou duši nic netušícího blízkého.


Všichni jsme to viděli, cítili a dokonce způsobili. Jak to Ježíš předpověděl, co pramení ve skrytu našich srdcí, nezůstane navždy skryto. Nakonec si to nachází cestu do našich domovů, pracovišť a sousedství.


Srdce prosakuje do každé naší konverzace. Diktuje každý vztah. Celé naše životy ze srdce vyzařují. Žijeme, jsme rodiči, vedeme, hledáme souvislosti, flirtujeme, konfrontujeme, reagujeme, odpovídáme, napovídáme, vyrovnáváme se, řešíme problémy a milujeme naším srdcem. Naše srdce ovlivňují hloubku naší komunikace. Má moc posilovat naše silné a slabé stránky. Každá oblast našeho života se prolíná s tím, co se děje v našem srdci. Všechno jím po cestě prochází, ať to směřuje kamkoliv. Všechno.


Potřebujeme odvahu žádat našeho nebeského Otce o pomoc se sledováním, poznáváním a očišťováním našich srdcí. Čeká, aby nám mohl odpovědět a ukázat nám, jak vyměnit staré zlozvyky srdce novými a lepšími zvyky, které nás časem připodobní jeho synu.


V následujících čtyřech dnech se v rozjímání podíváme na čtyři nepřátele srdce, kterým čelí každý.


Co odhalují vaše nedávné myšlenky, slova a skutky o tom, co se odehrává ve vašem srdci? Zeptejte se někoho, kdo je vám blízký, na jeho názor.