Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Info o plánu

První hřích naráží na boží svatostUkázka

První hřích naráží na boží svatost

DEN 1 z 5

Ocuť pocuť - první zákon
Proč se může jezdit v obci jen padesátkou? Je to proto, že si to někdo vymyslel, aby nás tím omezil a vybíral pokuty za nedodržování? Ne! Jak si myslíte, že by to vypadalo, kdyby se ve městě mohlo jezdit třeba 130 km/h?
O kolik by se zvýšilo množství autonehod nebo dokonce úmrtí? Tento dopravní předpis (zákon) byl stanoven, abychom mohli žít dobře a v bezpečí. Stejně tak bychom mohli použít příměr škol a školního řádu, či pravidel v různých hrách.

Bůh postavil člověku hezký domov v přírodě, mezi stromy, na čerstvém vzduchu. Bůh dal člověku jednoduchou práci. Člověk měl zahradu Eden střežit a obdělávat. Bůh upozornil člověka, že tohle může a tohle nemůže. Pokud by to porušil, člověk by zemřel. Bůh dal člověku jasná pravidla. Bůh tak vymezil člověku hranice.

Bůh stanovil určitá pravidla – ZÁKON a člověk jej měl dodržovat (nebudeš jíst ze stromu života, jinak zemřeš). Nebylo to omezování svobody, jak by se mohlo zdát, ale jistá ochrana člověka z Boží strany.

Otázky:

  1. Jak by vypadal svět, domácnosti, hry bez pravidel a zákonů?
  2. Proč musel člověk zahradu střežit a obdělávat?
  3. Jaká pravidla máte doma?
  4. Jaké pravidlo dodržuješ nejsnadněji?
  5. Které pravidlo porušuješ nejčastěji? Proč?

Výzva:

Promluv si s někým, kdo nastavil pravidlo, které porušuješ, o tom, jak pravidlo lépe dodržovat.

Modlitba:

Pane Ježíši, díky za pravidla a zákony, která nás chrání. Díky za pořádek a mír, který pomáhají udržovat. Odpusť mi, že porušuji…………………….,
a prosím, nauč mě dodržovat toto pravidlo, na kterém záleží, aby se nám žilo dobře. Amen.

Den 2

O tomto plánu

První hřích naráží na boží svatost

Co udělal Bůh pro Adama a Evu na samém začátku? Jak zareagoval Bůh na jejich neposlušnost? Dopady jejich jednání ovlivňují i nás. Možná zjistíte, že si jsme s Adamem a Evou v něčem podobní. Přitom náš Bůh zůstává stejný,...

More

Rádi bychom poděkovali Dorostové unii, z. s. za poskytnutí tohoto plánu. Další informace naleznete na adrese: https://dorostovaunie.cz/

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů