Přátelství

Ztišení
Vítejte u studie "Přátelství"!


Byly jsme stvořeny pro společenství a přátelství. Bůh stvořil lidstvo, aby mělo vztah s Ním i mezi sebou navzájem. I když se nám může zdát, že prožít život o samotě je jednodušší a méně bolestné, byly jsme stvořeny pro život s druhými. Bez nich nemůžeme přežít. Způsob, kterým pečujeme o druhé a neseme jejich břemena, ukazuje tomuto světu Kristovu lásku.


Musíme však být bdělé a dávat si pozor na intriky našeho nepřítele. Neustále hledá způsoby, jak zničit přátelství a vytvořit neshody a nejednotu uvnitř Kristova těla. 


V této šestitýdenní studii se společně podíváme na to, jak vypadají přátelství, která uctívají Boha, a jak můžeme rozpoznat nezdravá a nebezpečná přátelství.


Přátelství je požehnáním, které nám Bůh daroval. I když naše přátelství na této zemi nikdy nebudou dokonalá, můžeme se navzájem povzbuzovat, odpouštět si a snažit se, aby naše přátelství byla svědectvím obrovské Boží lásky k nám. 


Pro studium Bible používáme metodu SOAP. Tato zkratka je poskládána ze začátečních písmen anglických slov:


Scripture (Slovo): Vypište dané verše alespoň jedenkrát. Soustřeďte se na to, co píšete.


Observation (Postřehy): Dejte si na čas a chvíli pečlivě pozorujte danou pasáž. Sepište pár postřehů, které vás napadají.


Application (Aplikace): Tady se Boží Slovo stává osobním. Jak můžete tuto pravdu aplikovat do vašeho života?


a Prayer (Modlitba): Modlete se k Bohu Jeho Slovem. Pokud vám Bůh během čtení něco ukázal, modlete se za to.


Studii začínáme veršem k zapamatování (Jan 13:35), který se můžete naučit. 


Od zítřejšího dne uvidíte denní úryvek z Bible, který vám pomůže porozumět souvislosti vybraného SOAP verše na každý den. Teprve po přečtení Písma doporučujeme přečíst Rozjímání (Devotional).


Modlíme se, aby pro vás byla tato studie požehnáním na vaší cestě s Bohem. Není náhoda, že jste si ji vybraly. Vydržte, vytrvejte a nevzdávejte to.